Hyvä käyttäjä.

Pyrimme siihen, että sivusto on mahdollisimman korkeatasoinen, ja siksi sen aineistoa käydään läpi jatkuvasti ja tietoja tarkistetaan. Silti joskus saattaa käydä niin, että jokin virhe on jäänyt huomaamatta.
www.maailmanhistoria.net ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Ulkopuoliset linkit

Sivustossa www.maailmanhistoria.net on linkkejä sivustoihin, jotka eivät ole Bonnier Publications International AS:n tuottamia. Emme vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä.

Tekijänoikeus

Ellei toisin ole mainittu, Maailman Historia-lehdellä on oikeudet kaikkeen sivustossa olevaan aineistoon. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Sivuston aineistoa saa lainata ainoastaan, jos lähde on selvästi mainittu.
Aineiston kaupallinen käyttö vaatii Maailman Historia-lehden hyväksynnän:
Bonnier Publications,
Tieteen Kuvalehti Maailman Historia,
Siltasaarenkatu 18-20 A,
00530 Helsinki

 

Ehkä sinua kiinnostaa...